Samowola budowlana

Za samowolę budowlaną przyjmuje się naruszenie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, ustawa z dnia 7 lipca 1994 rok). Samowola budowlana to wybudowanie budynku bądź stan jego budowania bez uzyskania odpowiedniej zgody organów państwowych. Decyzję o tym czy nastąpiło przekroczenie prawa budowlanego podejmuje inspektorat nadzoru budowlanego. Artykuł 48. prawa budowlanego mówi, o tym, że właściwy organ nakazuje w drodze decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo już wybudowanego bez wymaganych pozwoleń czy zgłoszenia.

Ustawa mówi jednak o możliwości zalegalizowania samowoli budowlanej. Żeby legalizacja mogła nastąpić musi zostać spełnione kilka istotnych warunków.

  • Jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Nie narusza przepisów, w tym przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Od czerwca 2007 roku osoby które popełniły samowolę budowlaną mogą ją zalegalizować. Budowa mSamowola budowlanausi jednak spełniać dwa warunki. Musi zostać zakończona po 1 stycznia 1995 a przed 11 lipca 1998. Oraz nadzór budowlany nie prowadził postępowania przed 11 lipca 2003 roku. W takim wypadku legalizacja jest darmowa.

Żeby skorzystać z abolicji należy złożyć stosowny wniosek do właściwego Powiatowego Inspektoratu Budowlanego. Jednocześnie niezbędne jest przekazanie dokumentów wymaganych przy uzyskaniu pozwolenia na budowę. Z abolicji można było skorzystać do końca 2007. W tej chwili za legalizację trzeba zapłacić. Dom jednorodzinny to około 50 000, garaż to około 25 000 złotych.

NAJNOWSZE:

CZYTAJ WIĘCEJ