Wełna skalna jest materiałem, który posiada właściwości niepalności, jednak nie jest całkowicie odporna na ogień. Wełna skalna, także znana jako wełna mineralna, jest produkowana z naturalnych skał, takich jak bazalt lub diabaz. Proces produkcji polega na topieniu tych skał w bardzo wysokich temperaturach, a następnie rozciąganiu materiału w formie włókien.

Włókna wełny skalnej mają wysoką temperaturę topnienia i są odporne na rozprzestrzenianie się ognia. Gdy materiał wełny skalnej jest narażony na ogień, tworzy się powłoka tlenku krzemu wokół włókien, która działa jako izolacja i utrudnia dalsze palenie się materiału. To sprawia, że wełna skalna ma właściwości trudnozapalne i opóźniające rozprzestrzenianie się ognia.

W praktyce wełna skalna jest szeroko stosowana jako izolacja przeciwwybuchowa i termiczna w budynkach, instalacjach przemysłowych i pojazdach. Jednak należy pamiętać, że choć materiał ten jest odporny na ogień, nie jest całkowicie niepalny. W przypadku wystawienia go na bardzo wysokie temperatury, może ulec stopieniu lub deformacji, dlatego w miejscach szczególnie narażonych na ogień konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków ogniochronnych i zabezpieczeń.

(Zdjęcie: This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license. Autor zdjęcia: Achim Hering)