Dla części osób TBS może być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. Gwarantuje ono nieduże koszty, wraz z bardzo przystępnym standardem. Co to jest TBS i na jakiej zasadzie działa?

Co to jest TBS?

TBS to inaczej Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w skład którego wchodzą najczęściej państwowe lub prywatne spółki. Oprócz tego udziałowcem mogą zostać organizacje non-profit lub inne spółdzielnie. Cała działalność TBS opiera się na inwestowaniu środków pochodzących z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W dodatku mieszkania stawiane są na działkach należących do samorządów.

Mieszkania TBS wyróżniają się bardzo niską cenę w obrębie budowy, jak również samego najmu. Lokale stawiane są pod klucz, a już następnego dnia po podpisaniu umowy najmu lokator ma możliwość wprowadzenia się do mieszkania TBS.

Dla kogo jest mieszkanie TBS?

Z tej oferty najmu mogą skorzystać osoby fizyczne, których dochody są zbyt niskie, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ale z drugiej strony zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne.

Na czym polega budownictwo TBS?

Na wstępie warto zaznaczyć, że mieszkanie TBS może być wykorzystywane tylko w celach mieszkaniowych. Nie można go dzierżawić lub przeprowadzać podnajmu.

Budownictwo TBS jest wykonywane po najniższych kosztach inwestycyjnych. W dodatku lokalu nie można kupić, są one budowane tylko w celu wynajmu, gdzie czynsz jest bardzo niski i konkurencyjny w stosunku do ofert na rynku od osób prywatnych.

Sporo osób może zastanawiać się, dlaczego czynsz jest tak niski? Jest to spowodowane niskimi kosztami inwestycyjnymi oraz dostępu do tanich kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego inwestorom.

Co to jest cesja partycypacyjna w mieszkaniach TBS?

W trakcie realizowania budowy TBS-ów zainteresowany najemca może wpłaci tzw. opłatę partycypacyjną. Stanowi ona najczęściej od 10 do 15% kosztów budowy mieszkania, które idą na jego spłatę. To inaczej mówiąc kaucja, która podlega zwrotowi do roku czasu w przypadku rezygnacji z wynajmowanego mieszkania.

Jakie wymogi należy spełnić, aby wynająć mieszkanie TBS?

W celu uzyskania możliwości najmu mieszkania TBS należy:

  • być osobą fizyczną,
  • zamieszkać w danej gminie, gdzie występuje budownictwo TBS,
  • nie posiadać żadnego mieszkania,
  • mieć stałe zatrudnienie w obrębie gminy,
  • spełniać wymogi co do zarobków w danym regionie.

Autorką artykułu jest Karolina Pisarska