Kiedy zaczyna się sezon grzewczy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 845) sezon grzewczy to “okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”. Brakuje dookreślenia jak konkretnie mają wyglądać te warunki atmosferyczne.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej czy innej instytucji zarządzającej budynkiem decyduje kiedy rozpoczyna się ogrzewanie budynku. Prawomocny organ zleca uruchomienie dostarczenia ogrzewania przedsiębiorstwu ciepłowniczemu lub dystrybutorowi ciepła, a ten włącza ogrzewanie.

W praktyce sezon grzewczy rozpoczyna się we wrześniu lub październiku, i trwa do kwietnia lub maja następnego roku. Często przyjmuje się że, ogrzewanie należy włączyć kiedy kiedy przez co najmniej 3 dni z rzędu temperatura w ciągu dnia spada poniżej 10 st. C na zewnątrz, a w mieszkaniach poniżej 16 stopni.

Jeśli mieszkasz w bloku, kamienicy lub apartamentowcu to skontaktuj się z zarządzającym budynkiem i zapytaj kiedy zleci włączenie ogrzewania. Być może wspólnota mieszkaniowa przyjęła reguły, o których zostaniesz poinformowany.

NAJNOWSZE:

CZYTAJ WIĘCEJ